CƠM SET TỔNG HỢP

Maguro zuke don set

Maguro zuke don set

価格157.000 VNĐ

Tekka don set

Tekka don set

価格157.000 VNĐ

Kaisen barachirashi don set

Kaisen barachirashi don set

価格157.000 VNĐ

価格157.000 VNĐ

Chirashi sushi set

Chirashi sushi set

価格178.000 VNĐ

価格135.000 VNĐ

SET ĂN TRƯA

Zaru udon set

 Zaru udon set

価格126.000 VNĐ

Zaru soba set

 Zaru soba set

価格126.000 VNĐ

Tenpura udon set

Tenpura udon set

価格178.000 VNĐ

Tenpura soba set

Tenpura soba set

価格178.000 VNĐ

Tempura don set

Tempura don set

価格157.000 VNĐ

Oyako don set

Oyako don set

価格135.000 VNĐ

Katsu don set

Katsu don set

価格135.000 VNĐ

Kake udon soba set

Kake udon soba set

価格157.000 VNĐ

MÓN KHAI VỊ

Unagi Dashimaki Tamago

Unagi Dashimaki Tamago

価格95.000 VNĐ

Chawan mushi

Chawan mushi

価格84.000 VNĐ

Dashimaki tamago

Dashimaki tamago

価格59.000 VNĐ

Dashimentaiko maki

Dashimentaiko maki

価格95.000 VNĐ

Edamame

Edamame

価格42.000 VNĐ

Eihire

Eihire

価格42.000 VNĐ

Hiyayako

Hiyayako

価格42.000 VNĐ

Ikura Oroshi

Ikura Oroshi

価格105.000 VNĐ

DƯA MUỐI TỔNG HỢP

Nukazuke moriawase

Nukazuke moriawase

価格63.000 VNĐ

Oshinko moriawase

Oshinko moriawase

価格63.000 VNĐ

Kimuchi

Kimuchi

価格59.000 VNĐ

SALAT

Hiyashi tomato sarada

Hiyashi tomato sarada

価格32.000 VNĐ

Kaisen sarada

 Kaisen sarada

価格135.000 VNĐ

Karikari Jako Daikon Sarada

Karikari Jako Daikon Sarada

価格95.000 VNĐ

Shiza Sarada

Shiza Sarada

価格115.000 VNĐ

Potato sarada

Potato sarada

価格42.000 VNĐ

Tsuna sarada

Tsuna sarada

価格950.000 VNĐ

Chuuka wakame sarada

Chuuka wakame sarada

価格125.000 VNĐ

SASHIMI

Tako

 Tako

価格136.000 VNĐ

Shime saba

Shime saba

価格136.000 VNĐ

Sashimi nana ten mori

Sashimi nana ten mori

価格630.000 VNĐ

Sashimi goten mori

Sashimi goten mori

価格299.000 VNĐ

Sake

Sake

価格158.000 VNĐ

Sake toro

Sake toro

価格189.000 VNĐ

Maguro

Maguro

価格149.000 VNĐ

Komochi nishin

Komochi nishin

価格168.000 VNĐ

SUSHI

Ebi

Ebi

価格75.000 VNĐ

Hokkigai

Hokkigai

価格70.000 VNĐ

Ikura

Ikura

価格94.000 VNĐ

Komochi

 Komochi

価格84.000 VNĐ

Maguro

Maguro

価格63.000 VNĐ

Sake

Sake

価格72.000 VNĐ

Shimesaba

 Shimesaba

価格630.000 VNĐ

Sushi moriawase take

Sushi  moriawase take

価格399.000 VNĐ

SUSHI CƠM CUỘN

Hoso maki moriawase

Hoso maki moriawase

価格210.000 VNĐ

Cali forunia maki

Cali forunia maki

価格135.000 VNĐ

Futo maki

 Futo maki

価格115.000 VNĐ

Kappa maki

Kappa maki

価格48.000 VNĐ

Natto maki

Natto maki

価格69.000 VNĐ

Oshinko maki

Oshinko maki

価格48.000 VNĐ

価格74.000 VNĐ

a

a

価格69.000 VNĐ

ĐỒ NƯỚNG

Kushi moriawase

Kushi moriawase

価格160.000 VNĐ

America gyu suteki

America gyu suteki

価格225.000 VNĐ

Gindara yuuan yaki

Gindara yuuan yaki

価格229.000 VNĐ

Gyutan shio yaki

Gyutan shio yaki

価格99.000 VNĐ

Ika shio yaki

Ika shio yaki

価格195.000 VNĐ

Ika shio yaki

Ika shio yaki

価格147.000 VNĐ

Jidori yuzu kosho

Jidori yuzu kosho

価格125.000 VNĐ

Okonomi yaki

Okonomi yaki

価格99.000 VNĐ

ĐỒ XIÊN NƯỚNG

Buta bara kushi yaki

Buta bara kushi yaki

価格95.000 VNĐ

Ninniku kushi yaki

Ninniku kushi yaki

価格25.000 VNĐ

価格73.000 VNĐ

Tori gobo tsukune kushi

Tori gobo tsukune kushi

価格75.000 VNĐ

Yaki tori

Yaki tori

価格55.000 VNĐ

ĐỒ CHIÊN & RÁN

Ebi tempra

 Ebi tempra

価格125.000 VNĐ

Age dashi toufu

Age dashi toufu

価格590.000 VNĐ

Chikin katsu

Chikin katsu

価格99.000 VNĐ

Ika geso kara age

Ika geso kara age

価格89.000 VNĐ

Nankotsu kara age

Nankotsu kara age

価格84.000 VNĐ

Poteto korokke

Poteto korokke

価格84.000 VNĐ

Tempura moriawase

Tempura moriawase

価格169.000 VNĐ

Tonkatsu

Tonkatsu

価格99.000 VNĐ

ĐỒ XÀO

Yasai Itame

Yasai Itame

価格110.000 VNĐ

Buta shoga Yaki

Buta shoga Yaki

価格115.000 VNĐ

Buta sutamina itame

Buta sutamina itame

価格115.000 VNĐ

Pirikara gyuniku itame

Pirikara gyuniku itame

価格155.000 VNĐ

CHÁO & CƠM

Sake zosui

Sake zosui

価格105.000 VNĐ

Tozi zosui

Tozi zosui

価格105.000 VNĐ

Sake chazuke

Sake chazuke

価格74.000 VNĐ

Ume cha zuke

Ume cha zuke

価格74.000 VNĐ

Zaru soba

Zaru soba

価格115.000 VNĐ

Zaru udon

Zaru udon

価格115.000 VNĐ

Niku udon

Niku udon

価格157.000 VNĐ

Kamo soha udon

Kamo soha udon

価格157.000 VNĐ

Kake udon

Kake udon

価格126.000 VNĐ

Kake soba

Kake soba

価格126.000 VNĐ

Hiyashi natto soba

Hiyashi natto soba

価格147.000 VNĐ

Hiyashi chuuka

Hiyashi chuuka

価格126.000 VNĐ

LẨU

America gyu shabushabu

America gyu shabushabu

価格630.000 VNĐ

America gyu sukiyaki

America gyu sukiyaki

価格630.000 VNĐ

Motsu nabe

Motsu nabe

価格520.000 VNĐ

Sake atama nabe

Sake atama nabe

価格520.000 VNĐ

Tori chanko nabe

Tori chanko nabe

価格490.000 VNĐ

Tori nabe

Tori nabe

価格490.000 VNĐ

Yose nabe

Yose nabe

価格670.000 VNĐ

Đặt bàn

đặt bàn ngay hôm nay

Chọn nhà hàng :

Phone Đặt bàn: 0978 129 108