SUSHI CƠM CUỘN

Sushi tổng hợp 3 loại / Hoso maki moriawase

 Sushi tổng hợp 3 loại / Hoso maki moriawase

Giá 210.000 VNĐ

Sushi cuộn kiểu cali / Cali forunia maki

 Sushi cuộn kiểu cali / Cali forunia maki

Giá 135.000 VNĐ

Sushi cuốn tổng hợp / Futo maki

 Sushi cuốn tổng hợp / Futo maki

Giá 115.000 VNĐ

Sushi cuốn dưa chuột / Kappa maki

 Sushi cuốn dưa chuột / Kappa maki

Giá 48.000 VNĐ

Sushi cuốn đậu tương / Natto maki

 Sushi cuốn đậu tương / Natto maki

Giá 69.000 VNĐ

Sushi cuốn củ cải vàng / Oshinko maki

 Sushi cuốn củ cải vàng / Oshinko maki

Giá 48.000 VNĐ

Sushi cuốn cá hồi / Sake maki

 Sushi cuốn cá hồi / Sake maki

Giá 74.000 VNĐ

Sushi cuốn cá ngừ / Tekkamaki

 Sushi cuốn cá ngừ / Tekkamaki

Giá 69.000 VNĐ

Sushi cuốn mơ, tía tô / Ume shiso maki

 Sushi cuốn mơ, tía tô / Ume shiso maki

Giá 48.000 VNĐ

Đặt bàn

đặt bàn ngay hôm nay

Chọn nhà hàng :

Phone Đặt bàn: 0978 129 108