SUSHI

Sushi tôm / Ebi

 Sushi tôm / Ebi

Giá 75.000 VNĐ

Sushi sò bắc cực / Hokkigai

 Sushi sò bắc cực / Hokkigai

Giá 70.000 VNĐ

Sushi trứng cá hồi / Ikura

 Sushi trứng cá hồi / Ikura

Giá 94.000 VNĐ

Sushi cá trích / Komochi

 Sushi cá trích / Komochi

Giá 84.000 VNĐ

Sushi cá ngừ / Maguro

 Sushi cá ngừ / Maguro

Giá 63.000 VNĐ

Sushi cá hồi / Sake

 Sushi cá hồi / Sake

Giá 72.000 VNĐ

Sushi cá saba ngâm dấm / Shimesaba

 Sushi cá saba ngâm dấm / Shimesaba

Giá 630.000 VNĐ

Sushi tổng hợp take / Sushi moriawase take

 Sushi tổng hợp take / Sushi  moriawase take

Giá 399.000 VNĐ

Sushi tổng hợp đặc biệt / Sushi moriawase matsu

 Sushi tổng hợp đặc biệt / Sushi moriawase matsu

Giá 690.000 VNĐ

Cơm sushi ép cá hồi tươi / Sake oshi sushi

 Cơm sushi ép cá hồi tươi / Sake oshi sushi

Giá 178.000 VNĐ

Cơm sushi ép cá saba / Shime saba oshi sushi

 Cơm sushi ép cá saba  / Shime saba oshi sushi

Giá 157.000 VNĐ

Sushi đậu phụ chiên / Inari

 Sushi đậu phụ chiên / Inari

Giá 59.000 VNĐ

Sushi tổng hợp ume / Sushi moriawase ume

 Sushi tổng hợp ume / Sushi moriawase ume

Giá 249.000 VNĐ

Sushi bạch tuộc / Tako

 Sushi bạch tuộc / Tako

Giá 63.000 VNĐ

Sushi trứng / Tamago

 Sushi trứng / Tamago

Giá 42.000 VNĐ

Sushi trứng cua / Tobikko

 Sushi trứng cua / Tobikko

Giá 70.000 VNĐ

Cơm sushi ép lươn nướng / Unagi oshi sushi

 Cơm sushi ép lươn nướng / Unagi oshi sushi

Giá 199.000 VNĐ

Sushi lươn nướng / Unagi

 Sushi lươn nướng / Unagi

Giá 85.000 VNĐ

Đặt bàn

đặt bàn ngay hôm nay

Chọn nhà hàng :

Phone Đặt bàn: 0978 129 108