SASHIMI

Bạch tuộc / Tako

 Bạch tuộc / Tako

Giá 136.000 VNĐ

Cá saba ngâm dấm / Shime saba

 Cá saba ngâm dấm / Shime saba

Giá 136.000 VNĐ

Hải sản tươi tổng hợp 7 loại / Sashimi nana ten mori

 Hải sản tươi  tổng hợp 7 loại / Sashimi nana ten mori

Giá 630.000 VNĐ

Hải sản tổng hợp 5 loại / Sashimi goten mori

 Hải sản tổng hợp 5 loại / Sashimi goten mori

Giá 299.000 VNĐ

Cá hồi / Sake

 Cá hồi / Sake

Giá 158.000 VNĐ

Bụng cá hồi béo / Sake toro

 Bụng cá hồi béo / Sake toro

Giá 189.000 VNĐ

Cá ngừ / Maguro

 Cá ngừ / Maguro

Giá 149.000 VNĐ

Cá trích ép trứng / Komochi nishin

 Cá trích ép trứng / Komochi nishin

Giá 168.000 VNĐ

Trứng cá hồi / Ikura

 Trứng cá hồi / Ikura

Giá 199.000 VNĐ

Mực / Ika

 Mực / Ika

Giá 136.000 VNĐ

Sò bắc cực / Hokkigai

 Sò bắc cực / Hokkigai

Giá 136.000 VNĐ

Đặt bàn

đặt bàn ngay hôm nay

Chọn nhà hàng :

Phone Đặt bàn: 0978 129 108