Trứng cá tuyết cuộn trứng / Dashimentaiko maki

Giá : 95.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108