Sushi tổng hợp ume / Sushi moriawase ume

Giá : 249.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108