Sushi tổng hợp take / Sushi moriawase take

Giá : 399.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108