Sushi tổng hợp đặc biệt / Sushi moriawase matsu

Giá : 690.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108