Sushi tổng hợp 3 loại / Hoso maki moriawase

Giá : 199.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108