Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /home/askoifar/takumi.com.vn/connect.php on line 2
Lẩu bò mỹ khô / America gyu sukiyaki

Lẩu bò mỹ khô / America gyu sukiyaki

Giá : 630.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108