Hải sản tươi tổng hợp đặc biệt / Tokujou sashimi

Giá : 950.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108