Hải sản tổng hợp 5 loại / Sashimi goten mori

Giá : 299.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108