Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /home/askoifar/takumi.com.vn/connect.php on line 2
Cơm thịt lơn gừng áp chảo / Buta shoga yaki set

Cơm thịt lơn gừng áp chảo / Buta shoga yaki set

Giá : 135.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108