Cơm thịt lơn gừng áp chảo / Buta shoga yaki set

Giá : 135.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108