Cơm sushi ép cá saba / Shime saba oshi sushi

Giá : 157.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108