Cơm chà cá trắng / tai chazuke

Giá : 74.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108