Bụng cá hồi béo / Sake toro

Giá : 189.000 VNĐ

Hotline: 0978 129 108

Đặt bàn

Phone Đặt bàn: 0978 129 108