Mỳ soba lạnh / zaru soba

 Mỳ soba lạnh / zaru soba

Giá 115.000 VNĐ

Mỳ udon lạnh / zaru udon

 Mỳ udon lạnh / zaru udon

Giá 115.000 VNĐ

Mỳ udon bò / Niku udon

 Mỳ udon bò / Niku udon

Giá 157.000 VNĐ

Mỳ soba với lườn vịt pháp / Kamo soha udon

 Mỳ soba với lườn vịt pháp / Kamo soha udon

Giá 157.000 VNĐ

Mỳ udon truyền thống

 Mỳ udon truyền thống

Giá 126.000 VNĐ

Mỳ soba truyền thống

 Mỳ soba truyền thống

Giá 126.000 VNĐ

Mỳ soba lạnh với đậu tương / Hiyashi natto soba

 Mỳ soba lạnh với đậu tương / Hiyashi natto soba

Giá 147.000 VNĐ

Mỳ chuuka lạnh / Hiyashi chuuka

 Mỳ chuuka lạnh / Hiyashi chuuka

Giá 126.000 VNĐ

Mì Udon/soba xào

 Mì Udon/soba xào

Giá 136.000 VNĐ

Mỳ udon nóng với đồ chiên / NabeYaki Udon

 Mỳ udon nóng với đồ chiên / NabeYaki Udon

Giá 168.000 VNĐ

Mỳ udon, soba với đồ chiên / Tempura udon soba

 Mỳ udon, soba với đồ chiên / Tempura udon soba

Giá 168.000 VNĐ

Đặt bàn

đặt bàn ngay hôm nay

Chọn nhà hàng :

Phone Đặt bàn: 0978 129 108