Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /home/askoifar/takumi.com.vn/connect.php on line 2
LẨU | Trang 1

LẨU

Lẩu bò mỹ nhúng / America gyu shabushabu

 Lẩu bò mỹ nhúng / America gyu shabushabu

Giá 630.000 VNĐ

Lẩu bò mỹ khô / America gyu sukiyaki

 Lẩu bò mỹ khô / America gyu sukiyaki

Giá 630.000 VNĐ

Lẩu lòng bò nhật / Motsu nabe

 Lẩu lòng bò nhật / Motsu nabe

Giá 520.000 VNĐ

Lẩu đầu cá hồi / Sake atama nabe

 Lẩu đầu cá hồi / Sake atama nabe

Giá 520.000 VNĐ

Lẩu gà / Tori chanko nabe

 Lẩu gà / Tori chanko nabe

Giá 490.000 VNĐ

Lẩu gà

 Lẩu gà

Giá 490.000 VNĐ

Lẩu hải sản / Yose nabe

 Lẩu hải sản  / Yose nabe

Giá 670.000 VNĐ

Đặt bàn

đặt bàn ngay hôm nay

Chọn nhà hàng :

Phone Đặt bàn: 0978 129 108