DƯA MUỐI TỔNG HỢP

Rau củ quả muối câm / Nukazuke moriawase

 Rau củ quả muối câm / Nukazuke moriawase

Giá 63.000 VNĐ

Dưa muối tổng hợp / Oshinko moriawase

 Dưa muối  tổng hợp / Oshinko moriawase

Giá 63.000 VNĐ

Kim chi / Kimuchi

 Kim chi / Kimuchi

Giá 59.000 VNĐ

Đặt bàn

đặt bàn ngay hôm nay

Chọn nhà hàng :

Phone Đặt bàn: 0978 129 108