CHÁO & CƠM

Cháo cá hồi / sake zosui

 Cháo cá hồi / sake zosui

Giá 105.000 VNĐ

Cháo / Tozi zosui

 Cháo / Tozi zosui

Giá 105.000 VNĐ

Cơm chà cá hồi / sake chazuke

 Cơm chà cá hồi / sake chazuke

Giá 74.000 VNĐ

Cơm kèm mơ muối / Ume cha zuke

 Cơm kèm mơ muối / Ume cha zuke

Giá 74.000 VNĐ

Đặt bàn

đặt bàn ngay hôm nay

Chọn nhà hàng :

Phone Đặt bàn: 0978 129 108